◾ Adli Bilişim

adli bilisim ve bilisim suclari

Adli bilişim, bilgisayar depolama ortamları üzerinde bulunan dijital verilerin toplanması, delillendirilmesi ve raporlanması işlemlerini kapsayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı ışığında, suç ve suçlu ile mücadele edilmekte, işlenen suçlar delillendirilmekte ve suç ile ilgisi olmayan masum kişiler korunmaktadır.

Adli bilişim çalışmaları, olay yerinden alınan elektronik bir delilin mahkemede sunulmasına kadar geçen süre içerisinde yapılan laboratuar çalışmalarını kapsamaktadır.

Muhakeme, konusu olayı oluşturan olgular yumağının her bölümünün nasıl gerçekleştiğinin açıklığa kavuşturulması, delile dayanması ile mümkündür. Gerek hukuk, gerek ceza yargılamasında hâkim, önüne gelen bir uyuşmazlığı çözmek için delillere ihtiyaç duymaktadır. Delillerin takdiri, yargılama hukukuna ilişkin bir husus olmakla birlikte; delillerin toplanması, teknik bir konudur. Elektronik delillerin tespitindeki bu teknik husus, adli biliişimin çalışma alanına girmektedir. Bununla beraber adli bilişim çalışmalarını salt delil toplama ve sunma değil, bilgisayar depolama ortamları üzerinden yapılan sistematik inceleme süreci olarak da ele almak gerekmektedir.

Bilgisayar ve elektronik cihazlardan adli bilişim uzmanlarının uygulayacakları adli bilişim yöntemleriyle veya diğer teknik incelemelerle delil elde edilebilir. Adli bilişim surecinde, bilgisayardan delil elde etme basit bir yöntem olmayıp üzerinde dikkatle durulması gereken bir takım süreçlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda elektronik verilerin delil haline dönüştürülmesi/getirilmesi; ilgili donanım ve yazılımların yanı sıra bunların etkili şekilde kullanılabileceği bir takım özel bilgilerle mümkündür.

Gelişen teknolojiye bağlı olarak yaygınlaşan bilgisayar depolama ortamları kullanımı, eğitim, sağlık, savunma, suçla mücadele başta olmak üzere her alanda kullanılmakla birlikte suç işleme aracı veya hedefi olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

Adam yaralama, hırsızlık gibi adi suçlar da dâhil olmak üzere; internet üzerinden dolandırıcılık, web site hacklenmesi, çocuk pornografisi, e-posta yoluyla tehdit, şantaj gibi suçlar işlenirken bilgisayar depolama ortamlarından yararlanılmaktadır. Kişiler, internet üzerinden e-posta, sosyal ağlar vasıtasıyla veya doğrudan cep telefonu ile görüşmelerini gerçekleştirmekte, internetten yapacakları eylem ile ilgili bilgi toplamakta ve hazırladıkları dokümanları bilgisayar depolama ortamlarına kaydetmektedirler. Aynı şekilde eylemin yankılarını internet üzerinden takip etmekte, propaganda amacıyla kullanacakları video, resim ve dokümanları yine bilgisayar depolama ortamları üzerinde tatmaktadırlar.

Burada hassasiyetle üzerinde durulması gereken husus, adli bilişim sürecinde sadece sanığın aleyhine olan delillerin değil, lehine olan delillerin de araştırılıp bulunma yükümlülüğünün olduğudur. Delil toplamanın gayesi, suçluyu ortaya çıkarmak olduğu kadar masumun hatalı şekilde suçlanmasını da önlemektir.

Adli bilişim sürecinde, inceleme ve analiz aşaması; usulüne uygun şekilde alınan imajm adli bilişim inceleme yazılımları ile incelenmesi ve bahse konu suç ile ilgili elektronik verilerin tespiti ve analiz işlemleridir.

Yüksek teknoloji bilgisi ile işlenen suçlan yine aynı seviyede bir bilgi birikimi ile inceleyerek çözmek mümkün olabilir.Elektronik veriler, parmak izleri gibi özel teknik ve yöntemlerle delil niteliğini kaybetmeden tanımlanmalı, tespit edilmeli, elde edilmeli, belgelendirilmeli ve sunulmalıdır.

Bigdata Forensic adli bilişim uzmanları, bilgisayar sistemlerinde bulunan verileri keşfetmek, ortaya çıkarmak, silinmiş, şifrelenmiş ve zarar görmüş verileri kurtarma işlemini lisanslı adli veri inceleme yazılımları ile yapmaktadır.  Kullanılan yazılımlar birçok bilgisayar ilintili suçun çözülmesi açısından önemlidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

  • Veri Kurtarma Yapılan Aygıtlar

hard-disk-kurtarma

  

flash-kurtarma

          

ss-veri-kurtarma

   

server-kurtarma

   

raid-kurtarma

   

dvr kayit

 

mobil

 
Hard Disk   USB Bellek   

SSD

 

Server

 

RAID

 

DVR-Kayıt Cihazı

   Mobil Cihaz