adli kopya alma

Bir bilişim olayında, olaya ilk müdahale ve kayıt, bulgu ve delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması adli bilişimin en önemli safhasını oluşturur. Usulüne uygun, sağlıklı bir şekilde toplanmamış ve kayıt altına alınmamış bir delilin hukuken bir geçerliliği yoktur. Bu nedenle karşılaşılan bir bilişim olayının türü ve şekli ne olursa olsun adli bilişim uzmanları tarafından profesyonel cihaz, sistem ve yazılımlarla müdahale edilerek bulguların toplanması çok önemlidir.

Meydana gelen olayın büyüklüğü ya da içeriği ne olursa olsun profesyonel bir adli bilişim danışmanlığı almak olayın çözümü açısından son derece önemlidir. Ehliyetsiz kişiler tarafından yapılacak müdahaleler bulgu ve delillere zarar verdiği gibi olayın çözümünü de imkansız hale getirmektedir.

Star Forensic, kendisine iletilen bir bilişim olayına ait bulguları adli bilişim laboratuvarında bulunan modern cihaz, sistem ve yazılımlar ile hiçbir şüpheye meydan vermeden adli kopyalamasının yapılmasını sağlamaktadır.

Elde edilen bulguların incelenmesi, analizi ve raporlanması özel durumlar hariç müşterinin bilgi güvenliği ve olayın gizliliği düşünülerek olay yerinde yapılmaktadır

Star Forensic, hizmet prensipleri ve kalitesi gereği; vermiş olduğu tüm hizmetler için gizlilik anlaşması yaparak müşterisinin bilgi güvenliğini %100 oranında garanti altına almaktadır.

 

Verilen hizmetler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen iletişim kurunuz.