◾ Görüntü İnceleme ve Analiz

goruntu analiz

Adli görüntü, herhangi bir adli vaka sonucunda delil niteliği taşıyan ve olayın aydınlanmasını sağlayabilecek her türlü kayıt cihazından elde edilmiş görüntü olarak tanımlanabilir. Mahkeme tarafından delil olarak kabul edilen görüntüler, profesyonel veya kompakt fotoğraf makineleri, cep telefonları, güvenlik kameraları gibi her türlü kayıt cihazı ile elde edilebilmektedir.

Adli Görüntü İnceleme Alanları

Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri İle Görüntü Zenginleştirme ve Onarma

      dark video 1  dark video 2    glass1 glass2

Matlab, Python vb. diller veya bu diller aracılığıyla üretilmiş olan yazılımlar kullanılarak görüntüler içerisinde istenilen bölgelerde ve amaca yönelik teşhis ve tespite yönelik çalışmalar yapılmasıdır.   

Olay Kurgusunun Ortaya Çıkarılması İle Olayın Oluş Şeklinin Ve Faillerinin Ortaya Konulması

                          perspective 1     perspective 2

Gerçekleşmiş bir adli olay sonrası soruşturmacı ve kovuşturmacı birimler tarafından delil kabul edilmesini sağlayabilecek şekilde olayı aydınlatan video olay kurgularının oluşturulmasıdır. Sayısal görüntü işleme teknikleri kullanılarak iyileştirilen görüntüler üzerinde kurgu çalışmaları yapılır ve kronolojik olarak oluşturulan olay kurgusu videoları mahkemeye delil olarak sunulur.

Görüntü Karşılaştırma (Nesne, Mekân ve Şahıs Karşılaştırma)

                        measure3d 1      measure3d 2

Görüntüler içerisinde karşılaştırılması istenilen şahıslar ile şüpheli olduğu düşünülen şahıslara ait mukayese fotoğraflar arasında morfolojik ve antropometrik yöntemler kullanılarak karşılaştırmalı incelemeler yapılır. Bu karşılaştırmalı incelemeler ayırt edici yönler kullanılarak araçlar ve diğer nesneler arasında da yapılabilir.

-    Morfolojik Yöntemler Kullanılarak Yapılan Karşılaştırmalı İncelemeler:

Şahıslar arasında morfolojik yapılar arasında yapılan karşılaştırmalı incelemelerdir. Bu incelemeler içerisine yüz morfolojisi (göz, burun, kulak vb. yapılar), el, ayak morfolojisi gibi morfolojik yapıların karşılaştırmalı incelemeleri girebilir.

-    Antropometrik Yöntemler Kullanılarak Yapılan Karşılaştırmalı İncelemeler:

İki yüz fotoğrafı arasında yüzde bulunan yapıların ölçümleri sonucu elde edilen verilerin ve bunların birbirlerine oranların birbirleri ile karşılaştırmalı incelemeleridir.

-    Süperimpozisyon Tekniği ile Yapılan Karşılaştırmalı İncelemeler:

Aynı açıdan ve aynı ölçüde çekilmiş iki yüz fotoğrafı arasında morfolojik yapıların aynı olup olmadığına yönelik olarak fotoğrafların üst üste blend (kaynaştırılması) edilmesidir. Bu tekniğin sağlıklı olarak yapılabilmesi için fotoğrafların aynı açıdan ve uzaklıktan çekilmiş olması gerekir. Bu fotoğraflara örnek olarak pasaport veya kimlik fotoğrafları gösterilebilir.

-    Araç, Nesne vb. Karşılaştırmalı İncelemeler:

Görüntüler içerisinde yer alan araçlar ile ilgili olarak marka, model ve ayırt edici özellikler yönünden karşılaştırmalı incelemeler gerçekleştirilir iken diğer nesneler arasında da ayırt edici özellikler kullanılarak iki görüntünün aynı nesneye ait olup olmadığına yönelik bilimsel kanaatler bildirilir.

Manipülasyon (montaj, kurgu vb.) Tespiti ile Orijinalliğin Teyidi

                         jpeg compression 3       jpeg compression 4

Video görüntüleri ve fotoğraflar içerisinde anlam bütünlüğünü değiştirmeye yönelik değişikliğin yapılıp yapılmadığına yönelik incelemeler yapılır. Bu incelemeler yazılımsal ve görsel olmak üzere iki ayrı alanda incelenir. Bu incelemeler sonucunda manipülasyonun gerçekleştirilmiş olduğu lokasyonlar analiz sonuçları ile birlikte ortaya konulur. Bütün yapılan analizler sonucunda uzmanın kanaati de bu bulgular ile sentezlenerek raporlama yapılır.

-   Aktif Metod İncelemeleri

Görüntüler içerisine yerleştirilmiş olan watermark (filigran) bilgilerinin bozulmuş olup olmadığı kontrol edileren montaja yönelik kanaatler bildirilir. Bu teknik steganografik tekniklerde de kulanılır.

-   Pasif Metod İncelemeleri

Herhangi bir watermark bilgisi olmadan görüntüler üzerinde analizler yapılarak oynama yapılıp yapılmadığına yönelik kanaatler bildirilir.

-   Metaverilerin İncelenmesi

Görüntüler içerisinde bulunan kimlik bilgileri (çekildiği tarih, lokasyon, kaynak makine, görsel bilgiler vb.) kontrol edilir.

-   Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri ile Yapılan İncelemeler

Görüntüler üzerinde bir takım görüntü işlem teknikleri kullanılarak frekans düzeyinde incelemeler yapılır ve bu incelemeler sonucunda oynama yapıldığı tespit edilirse ne düzeyde olduğu ve lokasyon bilgisi ortaya konulur.

-   Görsel Analizler ile Yapılan İncelemeler   

Yazılımsal incelemeler ile birlikte aynı zamanda görsel incelemeler yapılarak görüntüler üzerinde mikro düzeyde incelemeler gerçekleştirilir. Eğer manipülasyon var ise bölgesel bozulmalar ortaya konulur ve bu bozulmalar hakkında yorumlamalar gerçekleştirilir.

Steganografi (Görüntü İçerisine Veri Gizleme)

İçerisinde gizlenmiş veri olduğu şüphelenilen dijital bir görüntü üzerinde kriptografi yöntemleri kullanılarak gizli veri dekript edilmeye çalışılır. Bu tür incelemeler sayısal görüntü işleme tekniklerinden faydalanılarak yapılmaktadır. Bir resim veya video içerisine yerleştirilen gizli watermark (filigran) bilgileri üzerinde de orijinallik analizi yapılarak watermark bilgisinin değişip değişmediği kontrol edilir ve raporlama yapılır.

  • Veri Kurtarma Yapılan Aygıtlar

hard-disk-kurtarma

  

flash-kurtarma

          

ss-veri-kurtarma

   

server-kurtarma

   

raid-kurtarma

   

dvr kayit

 

mobil

 
Hard Disk   USB Bellek   

SSD

 

Server

 

RAID

 

DVR-Kayıt Cihazı

   Mobil Cihaz