◾ Güvenli Veri Silme

prodevice 1

Bilgisayardan silinen hiçbir dosya gerçek anlamda sabit diskten silinmemektedir. Dosyaların delete tuşu ile silinmesi, (shift + delete) tuş bileşimi ile silinmesi, çöp kutusundan silinmesi ve hatta sabit diskin defalarca kez biçimlendirilmiş olması bile bu durumu değiştirmemektedir.

Silinen dosyaların bir bölümü çeşitli veri kurtarma yazılımları aracılığıyla geri getirilebilmektedir. Bu durum tüm bilgisayar işletim sistemleri için de geçerli bir durumdur. Silinen dosyaların geri getirilemez hale gelmesi için üzerine yeni veri yazılması gereklidir. Güvenli veri silme yazılımları, silmek istediğiniz dosyalar üzerine defalarca kez rastgele verilere yazarak kullanılamaz hale getirmeyi amaçlarlar.

Bilgi varlıklarının büyük bir kısmı, kurumların yasal olarak, ahlaki açıdan ve emanetçi sıfatıyla sorumluluğunu taşıdıkları gizli bilgilerden oluşmaktadır. Açık ve net bir veri silme politikası bulunmayan şirketler ya da varlık imha süreçleri sağlıksız bir şekilde tasarlanmış şirket/ kurumlar pek çok riske maruz kalabilirler.

Kurumlar geleneksel olarak veri silme olayına taktiksel, bir defaya mahsus veya “nokta-çözüm” perspektifinden yaklaşmaktadırlar. Ancak, veri silmeye ilişkin karmaşık unsurlar, günümüz ticaret ortamının gerektirdiği pek çok önemli alanda çoklu kararlar almayı içeren daha stratejik bir yaklaşım gerektirmektedir.

Yaygın Olarak Kullanılan Veri Silme/Yok Etme Yöntemleri

Fiziksel İmha;

Verilere erişimin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir işlemedir. Fiziksel imhada sabit disk ve bellekler imha edilmektedir. Bu ise ya sabit diskin ince şeritler halinde kesilmesi ya da sabit disk tablasına bir dizi delik açmak yoluyla yapılmaktadır. Bu yaklaşım verilerin her zaman silinmesiyle sonuçlanmamakla birlikte sabit disk çalışmaz kılmakta ve böylelikle sıradan yöntemlerle veri geri kazanımını engellemektedir.

Manyetik Etkinin Nötrleştirilmesi (Degaussing);

Bir sabit diskin manyetik etkisinin nötrleştirilmesinde kuvvetli elektromanyetik alanlar kullanılmakta olup, ideal koşullarda sürücü üzerinde manyetik olarak kaydedilmiş tüm veriler imha edilmekte ve sürücü çalışamaz kılınmaktadır.

Sürücünün Yeniden Formatlanması;

Yeniden formatlamanın pek de etkin olmayan bir veri silme yöntemi olduğuna dair gitgide artan farkındalığa rağmen, pek çok kurum bu yöntemin içerdiği güvenlik risklerine gözlerini kapatmaktadır.

Üstüne Yazma Yazılım Çözümleri;

Mevcut bilgiler üzerine veri yazılmasına imkan veren yazılım çözümleri 1’ler ve 0’lar kombinasyonu kullanılarak sürücü sektörlerinin her biri üzerine anlamsız verilerden oluşan yazı kalıpları yerleştirilmesinden oluşan bir süreçtir.

Bigdata Forensic şirket/kurum ihtiyaçlarına göre güvenli veri silme çözümleri üretmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  • Veri Kurtarma Yapılan Aygıtlar

hard-disk-kurtarma

  

flash-kurtarma

          

ss-veri-kurtarma

   

server-kurtarma

   

raid-kurtarma

   

dvr kayit

 

mobil

 
Hard Disk   USB Bellek   

SSD

 

Server

 

RAID

 

DVR-Kayıt Cihazı

   Mobil Cihaz