◾ Yazı ve İmza İnceleme

yazi inceleme

Adli belge incelemesi bir yazı, imzanın kim tarafından yazıldığının tespiti, sahteliğin varlığı ve kim tarafından yapıldığının tespiti ile ilgilenmektedir. Adli Belge incelemelerinin ana gövdesini el yazıları ve onun özel bir formu olan imzalar oluşturmaktadır.

Her ne kadar bilişim çağını yaşamakta isek de, el yazısı ve imzanın aidiyetlerinin tespit edilmesi, günümüzde de adli tıp ve adli bilimler içinde hem çok önemli bir yer işgal etmektedir, hem de hala bu konuda çok güçlükler yaşanmaktadır. Yazılı ve imzalı belgeler kullanılmaya devam edildiği sürece de bu konunun önemi devam edecektir.

Belgeler üzerinde bulunan yazı ve imzaların kişiye ait olup olmadığının belirlenmesi, imza sahte ise sahteciliğin ne şekilde ve hangi yöntemle yapıldığının, yazılarda ekleme olup olmadığının tespit edilmesi, yazı ve imzalarda kullanılan mürekkeplerin fiziksel olarak incelenmesidir.

◾ Tahrifat ve Sahtecilik İnceleme

tahrifat ve sahtecilik

Belgelerin sahte olarak üretilip üretilmediği, belge üzerinde sahtecilik varsa ne şekilde yapıldığı, belge üzerinde bulunan yazılarda ekleme, silme işlemlerinin yapılıp yapılmadığı, belgede yapılan tahrifatın (silme, ekleme-çıkarma, kazıma, karalama) tespit edilmesi, okunamayan belgelerin okunması, mühür ve kaşe izlerinin incelenmesidir.

El yazısında olduğu gibi imza da şahısların kimliğini tespite yarayan önemli bir delildir. Ancak bazı fiziksel deliller (Ör: parmak izi) gibi tek ve benzemez özellikte olmaması yanında değişmez ve değiştirilemez de değildir. Bir imzanın sahteliğinin tespit edilmesi hem özel hukuk yönünden (borçlu-alacaklı-şahit ve borç miktarının belirlenmesi) hem de ceza hukuku yönünden (suçluların tespiti ve cezalandırılması) gereklidir. Bu gerekliliğin en uygun şekilde ve en hızlı biçimde gerçekleşmesi şarttır.

Bakarak taklit yöntemi ile yapılan imza sahtecilikleri sıklıkla rastlanılan sahtecilik türlerindendir. Bu tür sahte imzalarda durağanlık, farklı yerlerde duraksamalar, kalem basısının imzanın tamamında eşit baskıda olması, aşırı kalem kaldırmalar titreklikler rastlanan arazlardandır.

Yanlış pozitif sonuçlarda haksız yere kişiler zan altında kalabilirler. Burada temel sorun sahtekârlar tarafından profesyonelce yapılan taklitlerin incelemeciler tarafından anlaşılamamasıdır. Bu durum genellikle yetersiz değerlendirme yanında karşılaştırma olarak kullanlan imza ve yazılardaki varyasyonların çokluğunun sahtekârların yaptığı hataları maskelemesinden kaynaklanmaktadır. İnceleme ve karşılaştırma belgelerinde sıklıkla rastlanan genel benzerliklerin çokluğu ve inceleme yapılacak kişilerin sınırlandırılması da bu hatanın oluşmasını kolaylaştıran sebeplerdendir.

Bilgisayar, Daktilo ve Belgegeçer Çıktılarını İnceleme

Bilgisayar ile yazılmış belgelerin hangi yazıcıdan çıktığının belirlenmesi, yazıcının modelinin tespit edilmesi, yazıcı ile yazdırılmış belgelerde ekleme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, daktilo ve belgegeçer çıktılarının incelenmesi.

 yazici cikti inceleme

Bilirkişi incelemesi ve raporlama talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz