elektornik imza

İmza bir kişinin herhangi bir belgede yazılanları onayladığını belirtmek için kullanılan, delil niteliğinde olan ve teşhis ve irade işlevleri bulunan bir işarettir. Teşhis işlevi ile beyan sahibinin kim olduğunu anlaşılır kılarken, irade işlevi ile ise imza sahibinin o işi isteyerek yaptığını veya yapacağını gösterir.

Devamını oku...

delil zinciri 1

Adli Bilişim; elektromanyetik ve elektro optik ortamlar içerisinde muhafaza edilen ve/veya bu ortamlarca iletilen; ses, görüntü, veri/bilgi veya bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişim nesnesinin, mahkemede sayısal (elektronik-dijital) delil niteliği taşıyacak şekilde: Toplanması ve elde edilmesi, incelenmesi, raporlanması, saklanması çalışmalarının bütününü içeren bir bilim dalıdır.

Devamını oku...

kisisel verilerin korinmasi

Veri, işlenmemiş gerçek enformasyon parçacığına verilen addır [1]. Herhangi bir nesne hakkında hiçbir fikri olmayan bir kişi bile, bir takım veriler sayesinde, o nesne ile ilgili birçok fikir üretebilir.

Devamını oku...

neden adli bilisim

Bilgisayar teknolojisinin her geçen gün hızlı bir şekilde evrimleşmesi sonucunda dijitalleşen bir çevrede ve daha geniş bir tabir ile büyük bir siber uzayda yaşadığımızı söyleyebiliriz. Her tarafımızın siber ağlarla örülü olması, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve nesilden nesile koşan GSM teknolojisi sayesinde ihtiyaç duyulan bilgiye anında ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Devamını oku...

elektronik imza kanunu

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, TBMM tarafından 15.01.2004 tarihinde kabul edilmiş ve yayım tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. EİK’da, AB Direktifi doğrultusunda hazırlanmış ve güvenli elektronik imza, güvenli elektronik imza doğrulama araçları, bu imzanın hukuk alanında doğurduğu sonuçlar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı gibi elektronik imzayla ilgili araçlar ve hizmet sağlayıcılarının hukuki yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Devamını oku...