tahrifat ve sahtecilik

İmzalar alışkanlıklar sonucu oluşurlar. Kişi imza atmaya başladığı zaman alışkanlıklar kalemin hareketini yönlendirir. Kalem hızı, kalemin baskısı, bağlantılar gibi özellikler değiştirme gayreti olmadan yapıldığında imzanın formu oluşur.

Gerçek bir imzada istemsizce yapılmış bu hareketler bir ritm ve form dengesini, sonuçta da kişilerin gerçek imzasını oluşturur. Adli imza incelemelerinin en kritik noktası da kalem hareketleri ile oluşan ritmin ve karakteristik formların belirlenebilmesidir. Sadece istemsiz ve alışkanlıklar sonucu yapılan el hareketleri ritm ve form dengesini oluşturabilir.

Taklit edilmiş imzaların incelenmesinde hangi taklit yöntemi kullanılmış olunursa olsun ya işleklik derecesi ya da genel şekilde hatalar meydana gelmektedir. Bu kural gerçekten kaligrafik ve karakteristik özelliklere sahip imzalar için geçerlidir. Basit ve taklidi kolay nitelikteki imzalar için yapabilecek fazla bir şey yoktur.

İmza inceleme uzmanlarına genellikle bir imzanın herhangi bir kimse tarafından atılıp atılmadığı sorulur. İncelemeci imzayı atan kişinin yanında değilse bu sorunun cevabını kanıtlayacak kesin cevaplar veremez. İmza incelemesi, diğer bilimsel araştırmalar gibi, bir takım hipotezlerin incelemeye alındığı bir işlemler bütünüdür.

Herhangi bir bilimsel inceleme gibi, imza incelemecisi de bir hipotez ortaya koymalı ya da açıkça incelemenin amacını ortaya koymalıdır. İnceleme konusu (Q) imzayı ele alan ve elinde karşılaştırma imzalar seti (K) olan uzman öncelikle şu soruya cevap aramalıdır. Anahtar hipotez, ‘‘imza örnekleri bulunan kimse aynı zamanda inceleme konusu imzayı da atmış mıdır?”

Bu anahtar hipotezi bazı küçük önerme cümleleri takip etmelidir. Bu önermeler eğer ana hipotez doğru ise doğru olmaları gereken cümlelerdir.

ü  Q imzanın kalem hızı ile K setindeki imzanın kalem hızı kabul edilebilir sapmalar ölçüsünde birbiriyle aynı mıdır?

ü  İnceleme konusu imzanın oranları ile karşılaştırma konusu imzaların oranı kabul edilebilir sapma ölçüleri içerisinde aynı mıdır?

ü  Baskı ve baskı derecelerinin değişimleri aynı mıdır?

ü  Dizaynları aynı mıdır?

ü  Bunlardan sonra en kritik önerme olan ritim ve form dengesi iki imzada da kabul edilebilir sapmalar içerisinde aynı mıdır?

Bazı insanların imzaları normal ölçüler dışında bir sapma gösterebilir. Bu olasılığı da göz önünde bulundurarak şöyle bir önerme daha ortaya çıkarabiliriz. “Eğer inceleme konusu imza karşılaştırma konusu imzalardan farklı ise o zaman bu farklılıkları gösterebileceğimiz kabul edilebilir açıklamalar nelerdir?” Yeterli sayıda karşılaştırma imzası ile çalışan uzman yukarıda belirtilen önermelere cevaplar bularak, incelemesinin sonunda (olumlu ya da olumsuz) bir kanaate ulaşacaktır.

Uzman incelemelerinin sonunda ya inceleme konusunun kişinin eli ürünü olduğunu ya da olmadığını söyleyecektir. İnceleme konusu imzanın o kişiye ait olmadığı durumlarda bu imzanın herhangi bir şahıs tarafından taklit ya da uydurma suretiyle atılmış olduğu kanaatine varılacaktır. Bu aşamadan sonra bakılması gereken konu sahteciliği yapan kimsenin kendi orijinal imzasının özelliklerini sahte imzaya yansıtıp yansıtmadığıdır.

star forensic iletisim

mobil veri kurtarma

goruntu inceleme

  • Veri Kurtarma Yapılan Aygıtlar

hard-disk-kurtarma

  

flash-kurtarma

          

ss-veri-kurtarma

   

server-kurtarma

   

raid-kurtarma

   

dvr kayit

 

mobil

 
Hard Disk   USB Bellek   

SSD

 

Server

 

RAID

 

DVR-Kayıt Cihazı

   Mobil Cihaz